Hrvatska udruga nastavnika povijesti (HUNP), u suradnji sa zakladom Evens i Europskom udrugom edukatora povijesti  (EUROCLIO), otvara videonatječaj.

Sharing European Histories (SEH) projekt je koji je pokrenula zaklada Evens u suradnji s udrugom EUROCLIO. Svrha je projekta razvijati nastavne strategije o poučavanju europske povijesti koje bi pomogle učenicima i nastavnicima u istraživanju zajedničkoga europskog nasljeđa.

U kontekstu spomenutoga projekta HUNP provodi projekt pod nazivom Nasljeđe Austro-Ugarskoga Carstva. Cilj je projekta potaknuti učenike na istraživanje utjecaja velikih događaja na njihov zavičaj. Velikim događajima smatraju se događaji ili procesi koji povezuju države i regije te nadilaze političke ili geografske barijere. Veliki događaji mogu biti: politički (ratovi, carstva, ideologije), društveni (društveni sustavi, društveni pokreti, migracije), kulturni (umjetnički stilovi), gospodarski (trgovačke rute, krize, ekonomske doktrine), tehnološki (utjecaj na proizvodnju i svakodnevicu) i drugi.

Videonatječajem nastoji se potaknuti učenike na istraživanje zavičajne povijesti, ali i na razvijanje svijesti o zajedničkom europskom nasljeđu na području Republike Hrvatske.