Sharing european histories projekt je koji je pokrenula zaklada Evens u suradnji s europskom udrugom nastavnika povijesti (EUROCLIO). Svrha projekta je razvijati nastavne strategije o poučavanju europske povijesti koje bi pomogle učenicima i nastavnicima u istraživanju zajedničkoga europskoga naslijeđa. U sklopu toga Hrvatska udruga nastavnika povijesti provodi projekt pod nazivom Naslijeđe Austro-Ugarskog Carstva.

Projekt je započeo kick-off sastankom u Gdanjsku u travnju 2019. Aktivnosti u Hrvatskoj započele su krajem kolovoza 2019. g. Rok realizacije bio je do kraja 2020. g. ali je zbog poteškoća uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa produljen do kraja 2021. Provodi u šest škola u Hrvatskoj.

Ciljevi projekta su razvijanje:

  • razumijevanja globalnih pojava u lokalnim centrima aktivnosti,
  • inovativnih modela poučavanja i učenja o imperijalnim naslijeđima, problemima raznolikosti i naslijeđa kroz istraživanje lokalne povijesti,
  • znanja i vještina potrebnih za istraživačko učenje.

Ciljevi će se postići:

  • mentoriranim istraživanjem kao metodom učenja,
  • uključivanjem u proces učenja lokalnih organizacija i pojedinaca,
  • usmjeravanje fokusa istraživanja na raznolikosti uključenih lokalnih okruženja
  • stvaranjem mreže suradnje centara aktivnosti.