2003.

Osnovana je Hrvatska udruga nastavnika povijesti (osnovana je 27. ožujka 2003. godine zahvaljujući inicijativi dr. sc. Nevena Budaka te profesorica Karoline Ujaković i Svjetlane Vorel. Od svojeg osnutka, HUNP je članica EUROCLIO-a, Europske udruge edukatora povijesti.

2004.

Započet je projekt „Unapređenje poučavanja povijesti i civilnog društva u regiji.“ Okupio je udruge nastavnika povijesti iz Bosne i Hercegovine i Srbije te HUNP.

2006.

Udruga osmišljava i usvaja etički kodeks nastavnika povijesti.

2007.

Izlazi priručnik „Obični ljudi u neobičnoj zemlji.“  Priručnik se sastoji od 20 radionica koje nude inovativne metode za poučavanje povijesti svakodnevice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije u razdoblju 1945- 1990. U izradi priručnika sudjelovali su nastavnici povijesti, znanstvenici i sveučilišni profesori iz spomenute tri države te stručni savjetnici iz europskih zemalja (Nizozemske, Velike Britanije, Danske, Makedonije, Rusije, Švicarske, Slovenije).

Udruga sudjeluje u javnoj raspravi o novim ispitnim katalozima za državnu maturu iz povijesti.

2008.

Održan niz uspješnih seminara u Zagrebu, Splitu i Osijeku na kojima su članovi udruge prezentirali priručnik „Obični ljudi u neobičnoj zemlji.“

2009.

Objavljen je Album predaka – Zbornik zavičajne povijesti  u suradnji sa Školskom knjigom. Zbornika je zbirka učeničkih samostalnih istraživačkih radova iz povijesti, projekata i radionica vezanih uz zavičajnu povijest, kao i didaktičko- metodičkih članaka nastavnika koji bi pomogli nastavnicima u unapređivanju i osuvremenjivanju nastave, posebice nastave zavičajne povijesti.

2011.

U suradnji s EUROCLIO-om pokrenut je projekt „Kako poučavati osjetljive i kontroverzne teme iz povijesti država bivše Jugoslavije u razdoblju od 1900 – 1945“.  Sudjelovali su nastavnici iz svih država bivše Jugoslavije uz stručnu podršku sveučilišnih profesora i metodičara iz Hrvatske i nekoliko europskih država.

2013.

S Centrom za demokraciju i pomirenje Jugoistočne Europe (CDSRSEE), Hrvatska udruga nastavnika povijesti sudjelovala je u organizaciji seminara i izvedbi radionica u Varaždinu, Belom Manastiru,  Osijeku i drugim gradovima koje su se temeljile na četiri čitanke dodatnih nastavnih materijala (1. Osmansko carstvo, 2. Nacije i države u Jugoistočnoj Europi, 3. Balkanski ratovi i 4. Drugi svjetski rat), realizirane u sklopu dugogodišnjeg projekta CDRSEE-a.

2014.

Izašao je priručnik za nastavnike „Jednom davno… Živjeli smo zajedno“ s 23 radionice koje nude mogućnost multiperspektivne obrade izvornog materijala za neke osjetljive i kontroverzne teme iz povijesti država bivše Jugoslavije u razdoblju 1900. -1945.

2015.

Najavljena je izrada dvije nove povijesne čitanke u izdanju CDRSEE-a koje pokrivaju razdoblje od Drugoga svjetskog rata do danas. Predstavljen je projekt EUROCLIO-a  – “Poučavanje o  EU u zemljama članicama”.