19. 05. 2018.

U OŠ Veli Vrh Pula u subotu 19. svibnja održan je seminar EUROCLIO-a i HUNP-a pod nazivom Decisions and Dilemmas 3: making learning about the EU motivating and meaningful. Na njemu su predstavljene tri radionice o Europskoj uniji s platforme Historiana.eu prevedene na hrvatski jezik. Slični seminari održavaju se u Bugarskoj, Češkoj, Finskoj, Latviji, Portugalu, Španjolskoj, te na Cipru.

Seminar je započeo koordinator projekta Vedran Ristić iz III. gimnazije Osijek predstavljanjem ciljeva i sadržaja prijašnjih projekata iz kojih su predstavljeni materijali proizašli, a zatim je Igor Jovanović iz OŠ Veli Vrh Pula predstavio rezultate istraživanja o tome kako se u Hrvatskoj i ostalim državama sudionicama projekta poučava o EU dobiveno temeljem analize školskih udžbenika.

Uslijedila je prva radionica Uzdizanje iz ruševina: Obnavljanje Europe nakon Drugog svjetskog rata koju je izvela Kati Hynönen iz Finske. Ovaj igrokaz s tridesetak uloga prikazuje situaciju u poslijeratnoj Europi iz koje su potakle inicijative o početku europskih integracija. Sudionici su imali priliku na vrlo dinamičan i interaktivan način oživjeti poslijeratne godine i staviti se u razne uloge, od Georga Marshalla i Jean Monneta, do „nacionalnih duhova“ SSSR-a, Luksemburga i drugih europskih država.

Sljedeća radionica Trgovina EU u globalnom okruženju bavila se suvremenim izazovima Europske unije, a vodio ju je Igor Jovanović. Iako najmanje „povijesna“, ova je radionica bila jako dobro prihvaćena jer je prikazala slojevitost problema s kojima se EU suočava. Na temelju izvora i osobnih priča, sudionici su analizirali međunarodnu trgovinu piletinom te razmatrali uloge koje u njoj imaju Europska unija, afričke države, europski i afrički uzgajivači kokoši, te europski i afrički potrošači.

U posljednjoj radionici, pod vodstvom Vedrana Ristića, analizirali su se i uspoređivali europski mirovni sporazumi od 1648. do 1919. Na taj se način otvorila rasprava o (pra)početku ideje uspostave ravnoteže snaga europskih sila u svrhu očuvanja političkog poretka. Od Westfalskog o Versajskog mira, pratila se evolucija ideje i sadržaja mirovnih sporazuma.

Svi sadržaji predstavljeni na seminaru biti će dostupni na https://historiana.eu i hunp.hr

Svim se sudionicima zahvaljujemo na konstruktivnim i poticajnim raspravama te ugodnom druženju.