Jednom davno…živjeli smo zajedno

Priručnik nudi 23 multiperspektivne radionice o životu u zemljama prve i druge Jugoslavije u prvoj polovici 20. st. Dostupno na više jezika.

Kako kreativno pristupiti nastavi povijesti

Dvije radionice o ratovima 90-ih.

Obični ljudi u neobičnoj zemlji

Publikacija nudi 20 gotovih radionica koje tematiziraju razne aspekte života u „drugoj“ Jugoslaviji. Dostupno na više jezika.

Poučavanje o Europskoj Uniji.

Tri radionice o poučavanju nastanku, razvoju i suvremenim izazovima EU.

Čitanke CDRSEE-a

Čitanke nastale kroz Joint History Project Centra za demokraciju i pomirbu u Jugoistočnoj Europi. Publikacije pružaju obilje primarnih i sekundarnih izvora u četiri tematske čitanke: Osmanlijsko Carstvo, Nacije i države u Jugoistočnoj Europi, Balkanski ratovi i Drugi svjetski rat. Odlično za multiperspektivne radionice i nastavne aktivnosti.

EUROCLIO proglas

o kvalitetnoj nastavi povijesti, građanskom odgoju i obrazovanju te baštinskoj edukaciji