Godišnja skupština Europske udruga edukatora povijesti (EUROCLIO) održana je u Gdanjsku (Poljska) u razdoblju od 3. do 7. travnja 2019.

Prisustvovalo je oko 150 sudionika iz cijele Europe, ali i iz Australije, Brazila i Japana. Među predavačima su se našla i istaknuta imena europske nastave povijesti poput Boba Stradlinga.

Hrvatska udruga nastavnika povijesti na konferenciji je imala dva predstavnika: Denisa Detlinga (Muzej Slavonije) i Vedrana Ristića (III. gimnazija Osijek).

Za HUNP su posebno važni bili sastanci s predstavnicima zaklade Evans i partnerima na projektu Sharing European Histories tijekom kojeg će inividualni kontributori i organizacije dati svoj doprinos razvijanju pristupa poučavanju o lokalnim implikacijama globalnih europskih procesa. HUNP će realizaciju projekta u kojem će sudjelovati šest škola iz RH započeti u kolovozu ove godine.

Posebna pozornost dana je razvoju aplikacije za izradu nastavnih aktivnosti u sklopu platforme Historiana pomoću koje će korisnici moći stvarati svoje e-aktivnosti za rad s učenicima.

U subotu, 6. travnja održani su izbori za upravni odbor u koji je, između ostalih, izabran i Denis Detling, dugogodišnji član HUNP-a i aktivni suradnik EUROCLIA.