Projekti

Sharing European Histories

Ova projektna publikacija nastala je u okviru projekta Različitost u povijesnoj perspektivi. Razumijevanje globalnih fenomena u lokalnim centrima aktivnosti. Projekt je dio šire, europske inicijative Sharing European Histories podržane od…
19.01.2021.