Projekti

Sharing European Histories

Godine 1853. Pula je izabrana za glavnu ratnu luku Habsburške Monarhije. Habsburška, a od 1867. i austrougarska vladavina godina najvećem je istarskom gradu podarila veliki prosperitet. Zahvaljujući njenoj vladavini, investicijama…
19.01.2021.