HUNP

Hrvatska udruga nastavnika povijesti

Misija

Promicati i podržavati profesionalni razvoj članova kroz angažman i kolegijalnu suradnju u organizaciji i provođenju stručnih usavršavanja i rasprava te izradi kvalitetnih nastavnih materijala.

Vizija

Kompetentna, aktivna i angažirana zajednica nastavnika povijesti koja promiče i podržava inovativne, uključive, odgovorne i kritičke pristupe poučavanju povijesti.

Novosti