Povodom otvorenja SENSE centra organizira se konferencija “UNIŠTAVANJE KULTURNOG NASLIJEĐA, POSLIJERATNA OBNOVA I IZGRADNJA POVJERENJA” u Puli, 14. listopada 2017.

Masovno uništavanje kulturne i vjerske baštine tijekom ratova na području bivše Jugoslavije i njegova povezanost s ideološkim i etničkim sukobima zahtijevali su višestruko promišljanje i inovativnost u pravnom procesuiranju takvih događaja i u pristupu baštini. Unatoč tome što je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u proteklih 20 godina procesuirao relativno mali broj slučajeva uništavanja kulturnih i vjerskih objekata, uključivanje zločina nad kulturnom i vjerskom imovinom u Statut MKSJ-a i postavljanje presedana u području sudskog gonjenja i presuda odgovornima za takve zločine predstavljaju važan korak u jačanju i primjeni međunarodnih instrumenata za zaštitu kulturnih i vjerskih objekata u vrijeme sukoba.

Sukobi na prostoru bivše Jugoslavije bacili su novo svjetlo na povezanost između kulturno-vjerskog naslijeđa i njegovog utjecaja na formiranje identiteta određenog naroda te također njegove povezanosti sa zaštitom ljudskih prava. Nakon tih ratova, među stručnjacima za pitanja baštine rodila se ideja o tome da, ako je kulturno i vjersko nasljeđe iskorištavano kao instrument poticanja međuetničke mržnje i sukoba, ono ima potencijal da bude iskorišteno i u suprotnom smislu – kao instrument izgradnje povjerenja, suradnje i novih međuetničkih veza.

Cilj konferencije u Puli je analizirati što je u zadnja dva deseljeća učinjeno i naučeno o značaju kulturnog i vjerskog nasljeđa u ratnim sukobima i koji izazovi ostaju u pitanjima obnove kulturnog naslijeđa, poslijeratne izgradnje mira i problema podijeljenih društava na području jugoistočne Europe. Sudionici konferencije će o tim problemima govoriti na panelima posvećenima četirima temama, od kojih se svaka fokusira na jedan važan aspekt zatiranja povijesti i sjećanja: razumijevanje baštine, identiteta i sukoba; postignuća i izazovi u pravnom procesuiranju uništavanja baštine; korištenje baštine u procesu izgradnje mira – pristupi i praksa; te načini povezivanje podijeljenih društava kroz učenje o povijesti i kulturi sjećanja.

Program konferencije:

Program konferencije Pula

Otvorenje SENSE centra i konferencija u Puli
Tagged on:                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *