U Sarajevu se od 25. do 28. travnja održao seminar „Holokaust kao polazišna točka“ za nastavnike koji se bave poučavanjem o Holokaustu. Seminar je okupio 60 nastavnika iz zemalja regije, po 15 nastavnika iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Makedonije. Organizator je bio Memorial de la Shoah iz Pariza u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine, Jevrejskom opštinom Sarajevo, Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom obrazovanja i kulture Republike Srpske, Francuskim institutom u Bosni i Hercegovini i Holokaust spomen područjem makedonskih Židova. Bilo je tu nastavnika koji poučavaju razne predmete, najviše povjesničara, ali i nastavnika filozofije, etike, vjeronauka, materinjih jezika i dr.

Seminar je bio koncipiran na način da je svaki dan bila održana jedna radionica te više predavanja. Prva predavanja dala su nastavnicima osnovne informacije o antisemitizmu i njegovoj evoluciji kroz prošlost do antisemitizma danas, s posebnim naglaskom na vrijeme nacističke Njemačke (predavanje Korijeni mržnje: antisemitizam u Europi Joela Koteka sa Sveučilišta u Bruxellesu). Kao što same ime seminara kaže, osnovni cilj je bio poučiti nastavnike kako Holokaust koristiti kao polazišnu točku u poučavanju o drugim ratnim zločinima, masovnim ubojstvima te genocidima u povijesti, te je naglasak stavljen na ratove u devedesetima na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog toga se većina predavanja i bavila Holokaustom na prostoru bivše Jugoslavije, a ovdje bi kao iznimno korisno i zanimljivo predavanja izdvojio Studiju slučaja centra za usmrćivanje: Jasenovac Gorana Hutineca sa Sveučilišta u Zagrebu. Zanimljiv dio seminara svakako je bio i komparativni pregled povijesti totalitarnih režima Osovine NDH, Rumunjske, Madžarske i Bugarske te njihova pristupa genocidu nad Židovima, Romima te Srbima u NDH u Drugom svjetskom ratu (predavanje Constantina Iordachi sa Srednjoeuropskog sveučilišta iz Budimpešte). Posljednja predavanja, ona 27. travnja,  su zaokružila teoretski dio seminara povezujući sadašnje probleme s kojima se suočavaju društva na prostoru bivše Jugoslavije s odnosom prema Holokaustu i prema manjinama te kulturi sjećanja na ove događaje i događaje iz devedesetih. Tu bi svakako izdvojio predavanje Tvrtka Jakovina sa Sveučilišta u Zagrebu te Aline Sierp sa Sveučilišta u Maastricthu.

Kako je poučavanje o bilo kojem genocidu ili ratnom zločinu iznimno osjetljiva i kontroverzna tema, radionice su trebale pokazati kako pristupiti poučavanja o drugim genocidima (primjerice genocid u Ruandi) ili kako poučavati o „spasiteljima“ u drugim genocidima ili u ratovima iz devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije koristeći upravo Holokaust kao polazišnu točku.

 

Domagoj Švigir

Izvještaj sa seminara „Holokaust kao polazišna točka“
Tagged on:                                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *