Udruga je osnovana 2003. godine.

Naša je misija promicati i podržavati profesionalni razvoj članova kroz angažman i kolegijalnu suradnju u organizaciji i provođenju stručnih usavršavanja i rasprava te izradi kvalitetnih nastavnih materijala.

Naša je vizija kompetentna, aktivna i angažirana zajednica nastavnika povijesti koja promiče i podržava inovativne, uključive, odgovorne i kritičke pristupe u poučavanju povijesti.

kontakt: hunp.upravniodbor@gmail.com